Návrh rozpočtu na rok 2005

Rozpočet na rok 2005

 

Rozpočtové příjmy pro rok 2005

§ pol.

- 0000 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 144800.-Kč

- 0000 1112 daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 100000.-

- 0000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 10000.-

- 0000 1121 daň z příjmů práv. osob 150000.-

- 0000 1211 daň z přidané hodnoty 240000.-

- 0000 1361 správní poplatky 1000,--

- 0000 1337 poplatky za svoz komunálního odpadu 40000.-

- 0000 1341 poplatky ze psů 2500.-

- 0000 1511 daně z nemovitostí 260000.-

- 0000 4112 neinvestiční příj. dotace ze stát. rozp. 1700,-

- 1031 0000 pěstební činnost 50000.-

- 6171 2131 příjmy z pronájmu pozemků 6500.-

- 6171 2132 příjmy z pronájmu ost. nemov. 1200.-

- 6310 2141 úroky 10000.-

- 6171 2329 ostatní nedaňové příjmy 2000.-

- 8115 změny stavu krátkodobých prostředků 317800.-

 

příjmy roku 2005 celkem 1019700.-

zůstatek roku 2004-12-31 1,337,500.-

 

 

Rozpočtové výdaje pro rok 2005

§

- 1031 lesní hospodářství 105000.-

- 2212 opravy, údržby, výkup pozemků silnic 221000.-

- 2221 dopravní obslužnost 5000.-

- 2310 pitná voda 5000.-

- 2341 oprava rybníčku Dolíška 10000.-

- 3111 mateřské školky 5000.-

- 3113 základní školy 80000.-

- 3314 provoz knihovny 3000.-

- 3399 sbory pro obč. záležitosti, kultura 10000.-

- 3419 dotace občanským sdružením 11000.-

- 3631 veřejné osvětlení 115000.-

- 3639 oprava před OÚ 20000.-

- 3722 svoz komunálního odpadu 150000.-

- 3745 péče o vzhled obce 40000.-

- 4319 sociální péče - důchodci 40000.-

- 5512 požární ochrana 43000.-

- 6112 zastupitelstvo obce 191500.-

- 6171 činnost místní správy 283000.-

výdaje na rok 2005 celkem 1,337,500,-


| Rubrika: Rozpočet obce | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2005-01-18 18:33:48 | zobrazeno: 634x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek