Rubrika: Odkazy
Nahlédnout do katastru nemovitostí je možné na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Bezplatné katastrální mapy naleznete na: http://mapy.1188.cz
Datum vyvěšení: 2008-02-19 17:41:00
Datum sejmutí: -
 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek