Usnesení 08-12-02

Schůze 8.12.02

Schůze se zúčastnili: J. Málek, Ing. M. Michálek, L. Novotný, J. Babor, J. Schorný, J.Stoklasa, M. Zimrman

 

Zastupitelstvo schválilo:

- Jako účetní sl. Jaroslavu Klímovou s platem 3255.-Kč hrubého měsíčně

- Uspořádat vánoční posezení pro důchodce s pohoštěním, konat se bude 14.12.02 od 14.00

- příspěvek na topení důchodcům, nad 80 let 1500.-Kč, do 79 let 1000.-Kč, do 69 let 500.-Kč

- odběr tisku, Táborské listy a sbírky zákonů

- platnost rozpočtového provizoria na příští rok do schválení nového rozpočtu

- inventurní komisy ve složení: předseda Ing. Michálek, členové M. Zimrman, J. Stoklasa

- Předplatné časopisu Obec a finance

- Hodnotu dárkového balíčku při životním jubileu 300.-Kč

- Vyplacení 50.-Kč hrubého za hodinu + 100.-Kč na benzín za vyřezání cesty do Leštiny a za natírání stromků

- zřizovací listinu, knihovní řad a zaslána registrace na Ministerstvo kultury ČR místní knihovny ve Slapsku

 

Zastupitelstvo neschválilo:

- Prodej pozemku ve Slupí p. Josefu Křížovi, bytem Podolské nábřeží 1124/2, Praha 4

- odběr časopisu Květy

- příspěvek Fondu ohrožených dětí

 

Zastupitelstvo uložilo:

starostovi

- zajistit předání opravy mostu v Javoře od firmy BES Benešov

- udělat zhodnocení opravy mostu v Javoře, do června 2003

- zúčastnit se valné hromady SMOOT 16.12.02

- neuhrazená faktura firmě 2000FRONZA za panoramatickou mapu, zjistit stav věci

členům zastupitelstva:

- rozvést pozvánky na vánoční posezení

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- Nabídka na údržbu světel - Vlček Sezimák

- Nabídku na Místní rozhlas

- Vyhlášení rezervace Pacova hora, katastr. Území Dolní Hořice

- Nabídku na Čističky odpad vod

 

Diskuse

- udělat veřejné osvětlení u Baborů v Leštině

- znovu obnovit jednání o vykoupení pozemků pod silnicí do Slupí

- kdo je vlastník cest např. v lesích

 

zapsal: Josef Málek ........................

 

ověřili: J. Schorný ....................... Josef Málek

M. Zimrman ....................... starosta


| Rubrika: Zápisy jednání | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2002-08-12 19:05:34 | zobrazeno: 737x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek