Usnesení nového zastupitelstva 2002

Ve Slapsku, dne: 15.11.2002
 

Zápis z ustavující schůze nového zastupitelstva obce Slapsko

 

 

1. zahájení
2. ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
3. složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce
4. jmenování ověřovatelů zápisu
5. volby komisí - volební, pro přípravu, zajištění a zjištění a vyhlášení výsledků voleb starosty, místostarosty, popř. dalších členů rady

- návrhové, pro přípravu souhrného návrhu usnesení

6. volby starosty
7. volby místostarosty, popř. dalších členů rady obce
8. organizační záležitosti
9. diskuse
10. zpráva návrhové komise - návrh a přijetí usnesení
11. závěr

 

 

Zahájení:

schůzi zahájil p. Babor a přivítal všechny přítomné

 

Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce a složení slibu:

platnost volby nových zastupitelů ověřil současný starosta p. Novotný. Nové zastupitelstvo přečetlo slib, viz. příloha číslo 1, a všichni připojili svoje podpisy.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu:

jako ověřovatelé byli zvoleni: Luboš Novotný a Ing. Miroslav Michálek

 

Volby komisí:

zastupitelstvo se dohodlo na starostovi a místostarostovi a proto nebyly zvoleny žádné komise. Přímo volbou nových zastupitelů byli zvoleni:

Jako starosta byl zvolen Josef Málek

Jako místostarosta byl zvolen Jiří Stoklasa

 

Diskuse:

bylo domluveno, že první veřejná schůze nového zastupitelstva se bude konat 22.11.2002

v budově OÚ Slapsko.

 

 

 

zapsal: Josef Málek ........................

 

oveřili: Ing. M. Michálek ........................

L. Novotný ........................

 

starosta: Josef Málek ........................


| Rubrika: Zápisy jednání | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2002-11-15 18:55:28 | zobrazeno: 696x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek