návrh rozpočtu na rok 2004

Rozpočet na rok 2004

 

Rozpočtové příjmy pro rok 2004

- daň z příjmů FO ze závislé činnosti 120000.-Kč

- daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti 80000.-

- daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 10000.-

- daň z příjmů práv. osob 120000.-

- daň z přidané hodnoty 200000.-

- správní poplatky 600,--

- poplatky za svoz komunálního odpadu 30000.-

- poplatky ze psů 2000.-

- daně z nemovitostí 250000.-

- neinvestiční příj. dotace ze stát. rozp. 1600,-

- pěstební činnost 5000.-

- příjmy z pronájmu pozemků 6300.-

- příjmy z pronájmu ost. nemov. 1000.-

- úroky 13000.-

 

příjmy roku 2004 celkem 829300.-

zůstatek roku 2003-12-08 1250000.-

 

 

Rozpočtové výdaje pro rok 2004

- lesní hospodářství 145000.-

- opravy, údržby, výkup pozemků silnic 151000.-

- dopravní obslužnost 5000.-

- pitná voda 10000.-

- oprava rybníčku Dolíška 40000.-

- mateřské školky 15000.-

- základní školy 80000.-

- provoz knihovny 4000.-

- sbory pro obč. záležitosti, kultura 15000.-

- dotace občanským sdružením 20000.-

- veřejné osvětlení 135000.-

- oprava před OÚ 50000.-

- svoz komunálního odpadu 150000.-

- péče o vzhled obce 30000.-

- sociální péče - důchodci 40000.-

- požární ochrana 31000.-

- zastupitelstvo obce 191500.-

- činnost místní správy 189000.-

výdaje na rok 2004 celkem 1,301,500,-


| Rubrika: Rozpočet obce | Autor: redaktor |
| Vytvořeno: 2003-11-17 18:46:37 | zobrazeno: 651x |

 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek