Povinné údaje


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
dle zákona č.106/1999 Sb.

 1. Oficiální název

  Obec Slapsko

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Slapsko vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (verze v pdf) v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

 3. Organizační struktura

  • Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta, který je nadřízen zaměstnancům OÚ. V době nepřítomnosti starostu zastupuje místostarosta.
  • Zastupitelstvo a výbory
  • Obec Slapsko je zřizovatelem Obecní knihovny Slapsko
 4. Kontaktní spojení

  • Adresa

   Obec Slapsko
   Slapsko 21
   Mladá Vožice
   391 43

  • Úřední hodiny

   Pátek: 18:00 - 20:00

  • Telefon

   381 210 710

  • E-mail

   slapsko@quick.cz

 5. Případné platby můžete poukázat

  KB 14020-301/0100

 6. IČO

  00667153

 7. DIČ

  -, obec není plátcem DPH

 8. Rozpočet obce

  viz sekce dokumenty, rozpočet obce

 9. Žádost o informace

  • písemným dotazem na OÚ Slapsko
  • písemným dotazem na e-mailovou adresu obce
  • ústním dotazem na OÚ Slapsko
 10. Příjem žádostí a stížností

  Písemnou formou na adresu OÚ Slapsko

 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

 12. Formuláře

  Dostupné na těchto místech:

  • OÚ Slapsko
  • MÚ Mladá Vožice
  • v elektronické podobě ke stažení na www.form.cz
 13. Návody na řešení životních situací

  S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ Slapsko nebo pověřený úřad MÚ Mladá Vožice nebo využít stránek Ministerstva vnitra.

 14. Nejdůležitější předpisy

  • Obecní vyhlášky, které jsou k fyzickému nahlédnutí přístupny na OÚ Slapsko, nebo viz. příslušná rubrika v sekci dokumenty.
  • Veškeré zákony a předpisy najdete na portálu veřejné správy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

  • Ústně podané informace jsou bez poplatku
 16. Výroční zprávy

  viz. příslušná rubrika v sekci dokumenty

 17. Licenční smlouvy

  Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

 18. Seznam organizací

  • Obecní knihovna Slapsko

Základní informace


Souhrn informací o naší obci

Zeměpisné a místopisné údaje

Poloha

 • Jihočeský kraj, okres Tábor (severní část), mladovožicko
 • 49°34'30.38"N, 14°45'45.4"E

Nadmořská výška

 • 465m n.m.

Rozloha

  Celková výměra území obce: 909,2061 ha, z toho:

 • Zemědělská půda 646,0090 ha
 • Lesní půda 193,7659 ha
 • Vodní plochy 17,9647 ha
 • Zastavěné plochy 8,7289 ha
 • Ostatní plochy 42,7376 ha
Mapa území obce.

Části obce

 • Javor
 • Leština
 • Moraveč
 • Slapsko
 • Slupy
 • Vitanovice
 • Zahrádka

Statistické údaje

 • Počet obyvatel: 152
 • Průměrný věk: 44,4
 • Podíl žen: 56,8
 • Další údaje naleznete na: Stránkách ČSU

Kultura v obci

 • Obec každoročně pořádá besídku pro důchodce.
 • Masopustní veselí

Zájmová sdružení a spolky


Zastupitelstvo


Zastupitelstvo Obce Slapsko
pro volební období 2010 - 2014

Starosta:

Jiří Stoklasa

Místostarostka:

Zdeňka Kočová

Zastupitelé:

Ladislav Dobeš
Jana Málková
Ing. Miroslav Michálek
Zdeňka Novotná
Miloš Zimrman


 

© 2007-2020 Obec Slapsko | Designed by: Viktor Michálek